Mediale patellaluxatie is een vaak voorkomend probleem van kleine rassen. Het wordt gezien als één van de vijf meest voorkomende erfelijke gebreken. De aandoening is gerelateerd aan conformatieveranderingen van de gehele achterpoot. Hierdoor gaat het gehele strekmechanisme of quadriceps mechanisme een afwijkende ligging vertonen.

Er zijn verschillende graden van patellaluxatie, gaande van een knieschijf die sporadisch uit zijn groeve springt en weer spontaan in de groeve terugkomt tot een knieschijf die voortdurend naast de groeve zit en er niet meer uit te krijgen is. Dit geeft een instabiliteit aan de knie en manken.
Als de hond er erge last van heeft, gaat men chirurgisch ingrijpen en proberen het strekmechanisme weer recht te krijgen en de knieschijf op zijn plaats te houden.
Dit wordt gedaan door de tuberositas tibiae, de botstructuur waarop de grote pees van de knieschijf vast zit te verplaatsen zodat het strekmechanisme weer rechter komt te liggen.

mediale patellaluxatie

De groeve waarin de knieschijf loopt is vaak te ondiep, deze wordt tijdens de operatie uitgediept zodat de knieschijf dieper komt te liggen en zo minder gemakkelijk luxeert.
Ten slotte worden de gewrichtsstructuren opgespannen zodat alles steviger bij elkaar zit.
Er is sprake van een prognose van 90 % aangaande het functioneel herstel na chirurgisch behandelen, met een combinatie van weke delen en bot reconstructie.

Na de operatie mogen de honden direct wandelen, maar ze moeten gedurende 6 weken rustig gehouden worden. Dit wil zeggen: aan de leiband blijven en niet springen of steile trappen doen. Ze moeten wel gestimuleerd worden om rustig in stap te wandelen, zo gaan ze hun grote bilspieren ontwikkelen die ook zullen helpen om de knieschijf op zijn plaats te houden. Indien de hond weigert de poot te belasten na 4 weken kan het aangewezen zijn hydrotherapie te starten.

Er zijn weinig complicaties bij deze operatie, in 6% van de gevallen moeten de pinnentjes uitgehaald worden omdat ze net onder de huid zitten en kunnen storen, dit kan ten vroegste 8 weken na de operatie en is geen grote ingreep. Er moet enkel een kleine huidincisie gemaakt worden om de pinnetjes te verwijderen.

<< terug