In onze praktijk zien we meer en meer honden en katten met kanker. Kanker lijkt toe te nemen bij onze huisdieren. Ze worden ouder, net als mensen. Er is meer kennis over oncologie en gelukkig zijn er meer onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden. Hond en Kat zoekt samen met de eigenaar en de doorsturende dierenarts een zo goed mogelijke behandeling om oncologie-patiënten een comfortabele levenskwaliteit te geven.

Er bestaan verschillende vormen van tumoren. Daarom is het belangrijk om stapsgewijs te werk te gaan:

    • het stellen van de juiste diagnose – klinisch onderzoek, bloedonderzoek, microscopisch en (cytology) radiografisch onderzoek, echografie – soms is verder onderzoek nodig: bioptname en histopathologisch onderzoek, specifieke microscopische kleuringen (immunohistochemie), … – eens de tumor een naam heeft, kennen we grotendeels het gedrag er van – dit beïnvloedt onze verdere aanpak.
    • het bepalen van de graad van de tumor (graderen) – dit zegt iets over het gedrag van de tumor bvb mastceltumoren komen voor in 3 graden waarbij een mastceltumor met graad I een goedaardig gedrag vertoont in tegenstelling tot een graad III mastceltumor; deze laatste is kwaadaardig en vereist een aangepaste behandeling – hiervoor is histologisch onderzoek (weefselonderzoek) nodig.
    • het bepalen van het stadium van de tumor (stageren) – hierbij houden we rekening met de tumor zelf (bvb grootte) – we bekijken de lymfeklieren – we zoeken naar uitzaaiingen (metastasen) in bvb longen en buikorganen – hiervoor voeren we puncties uit – aansluitend doen we microscopisch onderzoek (cytologie). De meeste onderzoeken doen we in Hond en Kat – in specifieke situaties hebben we een scan nodig (CT of MRI); hiervoor verwijzen we door.

Vervolgens gaan we uitgebreid in op de behandelingsmogelijkheden. kanker genezen is niet altijd mogelijk, maar door de toenemende kennis kunnen we onze kankerpatiënten vaak stabiliseren en nog een goede levenskwaliteit geven! De voornaamste behandelingsmogelijkheden zijn chirurgie, chemotherapie en moleculaire therapie.

onco2

onco1