Bel voor spoed: 09 277 89 91, dag en nacht
Wij zijn de klok rond beschikbaar, 365 dagen. Spoedgevallen worden meteen gezien.

 • steeds een inwonende dierenarts aanwezig op de kliniek voor opvang en zorg
 • de dienstdoende arts is eveneens aanwezig voor diagnose en behandeling
 • Een chirurg is steeds (24/24) beschikbaar voor operaties

 

in-huis laboratorium

 • biochemie
 • lactaat
 • glucose
 • hematocriet
 • urine analyse
 • microscopie
 • bloedgroepbepaling
 • FeLV
 • FIV testen

intensive care hospitalisatie

 • Alle patienten krijgen een infuuspomp, exacte volumes vocht worden gegeven, een alarm gaat af als er een probleem is.
 • Tijdens het verblijf in de hospitalisatie zitten onze patienten in aangepaste hokken.
 • Patiënten worden regelmatig gecontroleerd.
 • Micro-infuuspomp

Diagnose faciliteiten

 • Echo
 • digitale RX
 • C-boog

Operatie

 • Twee operatiezalen. Een spoedoperatie kan er steeds tussen genomen worden.
 • 3 gasanesthesiemachines met volledige monitoring. Een spoedpatiënt wordt steeds in de beste omstandigheden verdoofd.

Behandeling

 • thoracocentesis
 • pericardiocentesis
 • variatie van drainagefaciliteiten
 • Steeds vers plasma en vers bloed aanwezig en een wijde waaier aan infuustherapie
 • zuurstoftherapie

Monotoring spoedpatient

 • Lactaat meting
 • Bloeddruk meting met Doppler
 • EKG
 • Pulsoxymeter
 • capnograaf
 • Testen van bloedingsneiging
 • Central veneuze bloeddruk meting