Ingrid Putcuyps, cardiologie, medische beeldvorming

Ingrid studeerde in 1989 af als dierenarts aan de Universiteit Gent. Na 1,5 jaar interimwerk werkte zij gedurende een jaar bij een Belgische collega in Zuid-Frankrijk. Bij terugkomst in België ging zij aan de slag als eerstelijnsdierenarts in praktijken te Ternat en te Lier.

Door stages aan de Universiteit van Edinburgh, Schotland, de Royal College in Londen en North Carolina State University verdiepte ze zich meer en meer in cardiologie, radiologie, echografie en spoedgeneeskunde.

In Januari 1996 ging Ingrid aan de slag als part-time medewerker aan de dienst Medische Beeldvorming van de Ugent.

In oktober 1996 richtte Ingrid samen met een collega de eerstelijns- en doorverwijspraktijk Clos Fleuri op. Aangezien ze zich met de jaren vooral ging toeleggen op doorverwijs- en spoedgevallen besliste ze in 2012 o.a. met Kathelijn een praktijk op te richten die zich enkel toelegt op deze tak van de dierengeneeskunde.

In februari 2014 verliet Ingrid de universiteit om zich volledig toe te leggen op de verdere uitbouw van Dierenartsencentrum Hond en Kat.

Sinds 2017 is ze lid van het wetenschappelijk comité dat mee het jaarlijkse Europese “Veterinary Emergency and Critical Care Congress” organiseert.

e-mail: ingrid.putcuyps@hond-en-kat.be

 

Kathelijn Vermote, chirurgie, orthopedie

Kathelijn studeerde in 1999 af als dierenarts aan de universiteit diergeneeskunde Gent. De eerste 5 jaar werkte ze als eerstelijnsdierenarts met een bijzondere interesse voor chirurgie. In 2004 begon ze als assistent weke delen chirurgie aan de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. Kort nadien (2006-2010) begon ze aan een vierjarige opleiding tot chirurg bij de ECVS (European College of Veterinary Surgeons) waarin ze de kneepjes van het vak leerde van de besten in Europa. Naast weke delen begon ze zich steeds meer toe te spitsen op orthopedie en neurochirurgie.

Vandaag werkt ze voltijds op Hond & Kat. Behalve op woensdag, die dag is gereserveerd voor Arne en Elena.

>> CV

e-mail: kathelijn.vermote@hond-en-kat.be

 

Sieglinde David, chirurgie, spoedgeneeskunde

lobke

Na haar studies volgde Sieglinde een roterend internship aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Vervolgens deed ze gedurende een jaar via verschillende zwangerschapsvervangingen (dierenartsenpraktijk Animali in Lembeek en dierenkliniek Randstad te Antwerpen) extra praktijkervaring op.

Sinds oktober 2012 versterkt ze ons team en staat zij mee in voor de opvang van spoedgevallen en de verzorging van de meest kritieke patiënten in de hospitalisatie. Als gevolg daarvan ontwikkelde ze een bijzondere interesse in de initiële stabilisatie en regulatie van dieren met de ziekte van Addison.

Daarnaast legt ze zich ook toe op verdoving van patiënten met een verhoogd anesthesierisico (hartpatiënten, zware thoraxoperaties, etc) en is daarbij ook de vaste side-kick van Ingrid tijdens rhino- en bronchoscopiën.
Haar grootste passie ligt echter in de weke delen chirurgie waarin zij zich nog steeds verder aan het bijscholen is (in 2017 ESAVS Soft Tissue Surgery).

Sinds 2017 voert zij minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie) uit in ons dierenartsencentrum.

e-mail: sieglinde.david@hond-en-kat.be

 

Lynn Van Eetvelde, Interne geneeskunde

e-mail: lynn.van.eetvelde@hond-en-kat.be

 

Fien De Vreese, spoedgeneeskunde en cardiopulmonaire aandoeningen

Fien studeerde in 2015 af als dierenarts aan de vakgroep kleine huisdieren aan de universiteit Gent. Ze heeft tijdens haar studies vaak meegelopen in een praktijk in het West-Vlaamse Torhout. In de zomer van 2015 heeft Fien er ook een week vervanging gedaan.

Van september 2015 tot augustus 2016 was Fien intern bij DAC Hond en Kat. Ze deed zowel dag-als nachtdiensten en vergrootte zo haar kennis van alle aspecten van de dierengeneeskunde.

Vanaf oktober 2016 ging ze voltijds aan de slag bij Hond en Kat als spoedarts en als ondersteuning voor de afdeling cardio-pulmonaire aandoeningen.

e-mail: fien.devreese@hond-en-kat.be

 

Filip Nachtegaele, CertVOphthal, oogheelkunde

Filip Nachtegaele studeerde af in 2001 aan de universiteit Gent. Na zijn studies verdiepte hij zich in de oogheelkunde van de gezelschapsdieren. Hij volgde hiervoor tal van opleidingen: trainingsprogramma ‘Veterinary Ophthalmology’ aan de European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS, Londen 2004, Toulouse 2005-2008), Intraocular Surgery for Advanced Surgeons (Hennigsdorf, Duitsland 2011) en PEGD Modulaire Cursus Oogheelkunde (2012-2014) en het ‘Graduate Veterinary Clinical Practices Program 2006-2015’ (Animal Medical Center, NYC, USA) bij Dr. Alexandra van der Woerdt. .

Vanaf 2007 startte hij met een bijkomende opleiding aan de Royal College of Veterinary Surgeons in Engeland. Tijdens deze opleiding volgde hij verschillende stages in het buitenland. In 2011 behaalde hij zijn Certificate in Veterinary Ophthalmology.

Hij geeft geregeld lezingen in België over oogheelkunde en is lid van verschillende werkgroepen: International Society of Veterinary Ophthalmology, European Society of Veterinary Ophthalmology, British Association of Veterinary Ophthalmologists en Eyevets.

Filip houdt consultaties op dinsdag bij Hond En Kat.

e-mail: filip.nachtegaele@hond-en-kat.be

 

Jonas Parmentier, dierenartsassistent en hospi-verantwoordelijke

Bénédicte

Dierenartsassistent Jonas, studeerde af eind juni 2017 aan de Hogeschool Vives te Roeselare. Hij heeft daar een driejarige opleiding ‘Dierenzorg’ genoten en heeft in zijn laatste jaar een stage van 45 dagen in onze praktijk gelopen. Dit jaar wordt Jonas bij ons verder opgeleid tot een volwaardige assistent, die ervoor zal zorgen dat uw huisdier de beste zorgen krijgt tijdens zijn hospitalisatie.

Jonas zal voornamelijk ingezet worden als hospi-verantwoordelijke, maar zal daarnaast voldoende assistentie bieden bij de dierenartsen tijdens de consultaties en operaties. Ook wordt Jonas elke woensdagnamiddag uw eerste aanspreekpunt op onze praktijk of aan de telefoon.

Zijn liefde en passie voor dieren zal hij met plezier overbrengen op uw dier.

e-mail: jonas.parmentier@hond-en-kat.be, receptie@hond-en-kat.be

 

Elisabeth Bonte, intern algemene diergeneeskunde

Elisabeth studeerde in 2017 af als dierenarts gezelschapsdieren aan de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. Ze heeft verschillende stages in het buitenland gedaan, waaronder Erasmus in Finland.

Haar bijzondere interesses zijn dermatologie en interne geneeskunde.

 

Margot Christiaens, intern algemene diergeneeskunde

Margot studeerde eind juni 2017 af aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent met als afstudeerrichting optie gezelschapsdieren. Ze koos voor de studie enerzijds vanuit haar liefde voor dieren, en anderzijds vanuit wetenschappelijke interesse. Tijdens haar opleiding liep ze reeds stages bij verschillende eerstelijns dierenartsenpraktijken.

Haar interesse gaat voornamelijk uit naar interne geneeskunde, cardiologie en orthopedie.
Dit jaar hoopt ze veel bij te leren en ervaring op te doen. Ze zal dan ook altijd met veel liefde en plezier voor uw dier klaar staan.

 

Zoë Van Gompel, intern algemene diergeneeskunde

Zoë begon haar carrière in 2011 toen ze zich inschreef in de opleiding diergeneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Het medische aspect en haar hart voor dieren maakte dit voor haar een logische keuze. Na haar overschakeling naar de Universiteit van Gent studeerde ze in 2017 af in de optie gezelschapsdieren.

Zoë is vooral geïnteresseerd in orthopedie, chirurgie en interne geneeskunde en ze hoopt dit jaar bij Hond en Kat hierrond veel ervaring op te doen. Elke dag staat ze dan ook klaar om uw viervoeter met veel zorg en toewijding op te vangen.